image
image

توضیحات پروژه طراحی وبسایت شرکتی استارتاپی

samengp.com

طراحی وبسایت استارتاپی و شرکتی سفیرترابر ماهان در راه آهن جمهوری اسلامی ایران گروه بازرگانی ثامن با سال ها تجربه مدیریتی این بار با تاسیس شرکت سفیر ترابر ماهان با مدیریت عامل مهندس حسین مولایی از سال ۱۳۹۲ در راه آهن جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز کرده است و وظیفه تامین ، تجهیز ، توزیع مواد غذایی و بسته بندی پکیج پذیرایی و مواد مصرفی را بر عهده دارد. همچنین توزیع آبمعدی منجمد در فصول گرم و آبمعدنی خنک در فصول سرد در تهران ، مشهد ، اصفهان ، شیراز ، یزد ، کرمان ، بندرعباس ، اهواز ، میانه و تمامی مبادی حرکتی قطار ها انجام میگردد

گروه بازرگانی ثامن

نام پروژه

۱۳۹۸

سال طراحی

فارسی

زبان اصلی

سئو پایه

سطح سئو

پشتیبانی پایه

پشتیبانی

استارتاپی شرکتی

نوع سفارش